Metaregistar kao preduvjet za državu bez papira i ostvarenje principa 'once only'. Državu bez papira čini jedinstveno upravno mjesto, gdje su povezani registarski sustavi koji osiguravaju dostupnost podacima i time rasterećuju građane administrativnog opterećenja, jer ne moraju prenositi dokumente između različitih institucija, sve u smislu dostavljanja podatka samo jednom i to digitalno. U svrhu osiguranja pregleda dostupnosti podataka, tj. postojećih načina razmjene podataka između različitih javnih registara, određeno je uspostavljanje javnog registra „Metaregistra“. Metaregistar predstavlja ujedno i komunikacijski alat za postavljanje zahtjeva i odobrenja pristupa podacima te dojavu o predviđenim promjenama u registarskom sustavu države. Metaregistar stvara pretpostavke za realizaciju cjelovitih međuinstitucionalnih usluga te razvoj i podrška povezivanju složenih elektroničkih usluga odnosno povezivanje IT sustava i razmjena podataka u javnoj upravi. Poslovni sustavi javne uprave uglavnom su utemeljeni na javnim registrima čije se povezivanje i međusobna razmjena podataka predstavljaju kao ključni pokretač optimizacije rada javne uprave. Pružanjem usluga elektroničke javne uprave građanima, gospodarski subjektima i institucijama modernizirat će se poslovanje javne uprave te povećati efikasnost i transparentnost poslovanja, a građanima i poslovnim subjektima će se sniziti troškovi komunikacije s javnom upravom. Metaregistar je javni registar koji čini dio državne informacijske infrastrukture i služi za upravljanje sustavom javnih registara. Sadrži detaljne podatke o javnim registrima te su podaci o njima dostupni korisnicima putem jedinstvenog mjesta. Na taj način osigurava se pregled ustrojenih javnih registara, vrste podataka koje prikupljaju i načine povezivanja s drugim sustavima, pri čemu se vodilo računa o usklađenosti s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, tajnosti podataka te o pravu na pristup informacijama. Voditelj Metaregistra je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove e-Hrvatske.